You are here: Home > Miejscowości > Augustów

Augustów

W Polsce mamy bardzo wiele miast, jednak najpiękniejszym z nich jest chyba Augustów. Pisano o nim wiersze, śpiewano piosenki i na jego temat powstało bardzo wiele legend. Miasto to leży w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim. W latach przed wielką reformą administracyjną miasto to leżało w granicach województwa suwalskiego. W zamierzchłych czasach, aż do wieku XVIII, tereny te zamieszkiwali Jaćwignowie. Zgodnie z legendą, Augustów powstał po pierwszej schadzce Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny. To właśnie dla uczczenia tego wydarzenia Zygmunt August założył w tym miejscu swoje miasto. Pierwsze zapisane notacje na temat tego miasta pochodzą z około 1496 roku. Są one związane bezpośrednio z pobieraniem opłat za przeprawy rzeczne. Dopiero w 1526 roku powstała w mieście karczma, której właścicielem był Jan Radziwiłł. Karczma powstała w doskonałym miejscu, gdyż na skrzyżowaniu szlaków handlowych prowadzących z Litwy i Białorusi do Prus oraz Warszawy i Krakowa. Prawdziwa osada powstała tutaj dopiero w 1550 roku, a prawa miejskie zostały jej nadane 17 maja 1557 roku. Dokonał tego właśnie Zygmunt August. Miasto było sukcesywnie niszczone w trakcie I i II wojny światowej.

Comments are closed.