You are here: Home > Miejscowości > Będzin

Będzin

Będzin jest to miasto, które znajduje się w południowej Polsce, w Zagłębiu Dąbrowskim. Znajduje się ono bezpośrednio nad rzeką Czarną Przemszą, która przebiega przez Wyżynę Śląską. Miasto to występuje również na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, czyli popularnie zwanego GOP – u i konurbacji katowickiej. Miasto to liczy ponad sześćdziesiąt tysięcy mieszkańców. Jest to historyczna stolica Zagłębia Dąbrowskiego. Jak się okazuje Będzin to jedno z najstarszych miast w Polsce i posiada ponad sześćset pięćdziesięcioletnią historię. Wtedy to właśnie zostały mu nadane magdeburskie prawa miejskie. Ponadto obecnie jest to siedziba władz powiatu będzińskiego oraz ośrodek handlowy, finansowo-gospodarczy, administracyjny oraz kulturalno oświatowy całego regionu. Tutaj skupiony jest przede wszystkim przemysł energetyczny. W ostatnim czasie rozwija się również tutaj turystyka. Można znaleźć w Będzinie kilkanaście biur podróży. Do tego również licznie przyjeżdżają tutaj turyści zagraniczni. Jeśli chodzi o rzeźbę terenu to  najwyższym szczytem jest Góra Św. Doroty w Grodźcu, natomiast najniższy znajduje się w  dolinie Czarnej Przemszy w Małobądzu. W mieście nie rozwija się rolnictwo. Jest to spowodowane słabymi glebami oraz niekorzystnymi warunkami klimatycznymi. Tylko czterdzieści osiem procent powierzchni całego miasta zajmują użytki rolne. Użytki leśne stanowią tylko pięć procent powierzchni całkowitej.

Comments are closed.