You are here: Home > Miejscowości > Bryła pałacu

Bryła pałacu

Na doskonale symetryczną piętrową bryłę pałacu składają się przede wszystkim trzy zwieńczone oddzielnymi czterospadowymi dachami ryzality: środkowy i dwa boczne. Korpus nakryty dachem dwuspadowym ogranicza się właściwie, tak jak w Pniewach czy Czempiniu, do roli łącznika pomiędzy nimi. Boniowania oraz pilastrowe i gzymsowe podziały, różne w przypadku ryzalitów i korpusu, dodatkowo pogłębiają wrażenie niezależności. Wejście w ryzalicie środkowym poprzedzone zostało gankiem wspartym na czterech filarach i ozdobionym rzeźbami. Bliskie XVII-wiecznej architekturze Mansarta są dekoracyjne zwieńczenia ryzalitów, liczne kominy oraz pierwotne wnętrze z wysokim holem i okazałą klatką schodową obiegającą piętrową sień. Reprezentacyjne pomieszczenia połączone amfiladami umieszczone zostały od strony fasady. W pałacu w Zimnowodzie zabrakło jedynie tak lubianych przez XIX wiek wież.

Comments are closed.