You are here: Home > Miejscowości > Bydgoszcz

Bydgoszcz

Bydgoszcz jest miejscowością położoną w północnej Polsce. Geograficznie miasto to znajduje się bezpośrednio na historycznych Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim.  Bydgoszcz jest również jednym z największych miast w Polsce, a liczba jej mieszkańców wynosiła w 2009 roku trzysta sześćdziesiąt tysięcy. Ponadto miasto to jest również dużym ośrodkiem zarówno gospodarczym, kulturalnym, akademickim, medycznym, wojskowym oraz sportowym jest to również bardzo ważny węzeł jednocześnie drogowy, kolejowy i dla żeglugi śródlądowej. Dodatkowo miasto to posiada również i międzynarodowy port lotniczy, jak i również port rzeczny. Tutaj łączą się także dwie bardzo ważne międzynarodowe śródlądowe drogi wodne, które jednocześnie spinają dorzecza Europy Zachodniej i Wschodniej. Bydgoszcz jest położona na ogromnej polanie leśnej i znajduje się tutaj bardzo duży park miejski, który jest równocześnie największym tego rodzaju terenem w Polsce. Teren miasta jest bardzo dobrze zurbanizowany, gdyż znajduje się tutaj siedziba bardzo wielu koncernów zarówno tych krajowych, jak i również tych zagranicznych. W 2005 roku powstał tutaj Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny i w 2009 roku wszedł on w skład Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Comments are closed.