You are here: Home > Miejscowości > Bytom

Bytom

Bytom należy do miast, które to posiadają prawa powiatu i jest ono położone w południowej Polsce, w województwie śląskim. Geograficznie i geologicznie leży ono na Wyżynie Śląskiej i znajduje się bezpośrednio w centrum konurbacji śląskiej. Jak się okazuje i jak można znaleźć w zapisach historycznych, Bytom posiada prawa miejskie od 1254 roku. Dzisiaj jest to przede wszystkim bardzo ważny lokalny ośrodek gospodarczy i kulturalny, a poza tym jest to również siedziba Opery Śląskiej, jak również Muzeum Górnośląskiego. Bytom należy również do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii Silesia, Związku Miast Polskich oraz Związku Powiatów Polskich. Jak widać więc władze miasta dbają bardzo by miasto stale się rozwijało. Bytom leży na średniej wysokości pomiędzy dwieście osiemdziesiąt a dwieście dziewięćdziesiąt metrów nad poziomem morza. Do niezaprzeczalnych walorów miasta należy oczywiście położenie w dolinie rzeki Bytomki, gdzie to znajduje się również i rezerwat Segiet. Miasto bogate jest w rudy cynku i żelaza, a ponadto w podłożu znajdują się również i dolomity, żwir i piaskowiec. Bytom to również i zagłębie górnicze. Wielu mieszkańców tego miasta jest właśnie górnikami.

Comments are closed.