You are here: Home > Miejscowości > Cedynia

Cedynia

Cedynia jest miastem, które to leży w północno-zachodniej Polsce. Znajduje się ono  w obecnym województwie zachodniopomorskim. Jak się okazuje jest to jednocześnie najdalej na zachód położone miasto Polski. W grudniu 2009 roku posiadało ono zaledwie tysiąc sześćset dwudziestu dwóch mieszkańców. Geograficznie miasto to leży całkowicie na zachodnim krańcu Pojezierza Myśliborskiego, bezpośrednio nad Kanałem Cedyńskim. Powierzchnia miasta to niecałe dwa kilometry kwadratowe. Przed reformą podziału Polski należało ono do województwa szczecińskiego. Historia miasta pierwsze swoje zmianki posiada z siódmego i szóstego wieku przed naszą erą. Było to w tym czasie  jedynie tak zwane obronne osiedle kultury łużyckiej na dzisiejszych terenach. Dopiero na przełomie jedenastego i dwunastego wieku naszej ery w miejscu, gdzie dzisiaj stoi miasto, powstał gród. Miał on bardzo ważne zadanie, gdyż strzegł przeprawy przez Odrę. W 972 roku było to miejsce srogiej i bardzo krwawej bitwy pomiędzy Mieszkiem I, jego bratem Czciborem, a margrabią Hodonem. Polacy skutecznie obronili ujście Odry, a tym samym granice naszego kraju. Dzisiaj w związku z tym Cedynia należy do naszego kraju.

Comments are closed.