You are here: Home > Miejscowości > Charakterystyka pałacu

Charakterystyka pałacu

Portyk kolumnowy, wysoki łamany dach polski, podobnie jak rozmieszczenie na parterze pokoi reprezentacyjnych, otwartych na otaczającą naturę to właśnie jego cechy charakterystyczne. Skodyfikowany przez księcia Zygmunta Czartoryskiego w jego pracy O stylu krajowym w budownictwie wiejskim z 1896 roku, stał się reakcją na antypolską politykę pruską wyrażającą się zarówno popieraniem osadnictwa niemieckiego, jak i kolejnymi ustawami skierowanymi przeciwko własności polskiej, czego apogeum była haniebna ustawa wywłaszczeniowa z 1912 roku. Kostium narodowy stał się również wyrazem konsolidacji społeczeństwa polskiego i obrony polskości. W podobnym duchu i formie powstały w Wielkopolsce dwory między innymi w Piotrowie, Dłoni, Skoraszewicach i Bieganowie. Jednak najpiękniejszym z nich jest chyba Winna Góra.

Comments are closed.