You are here: Home > Miejscowości > Chocz

Chocz

Pałac infułatów w Choczu, nie będąc ośrodkiem dóbr, spełnia jednak „warunki” stawiane wiejskiej rezydencji. Zbudowany przez architekta Efraima Szregera dla księdza infułata Kazimierza Lipskiego w latach osiemdziesiątych XVIII wieku przy kolegiacie, która miała dla Lipskich charakter rodzinny, gdyż na ośmiu infułatów kolegiackich w Choczu siedmiu należało do tej rodziny.
Ich też portrety znajdujemy w medalionach sali pierwszego piętra, m.in. Andrzeja, biskupa krakowskiego (zm. 1631), kardynała Jana Aleksandra (zm. 1746) i Kazimierza, opata lubińskiego (zm. 1791), fundatora pałacu. Przylegający do kościoła pałac – piętrowy, nakryty wysokim dachem łamanym -został zbudowany na murach zamku jeszcze kazimierzowskiego. Okazały frontowy ryzalit z głównym wejściem jest rozczłonkowany kolumnami, pilastrami i dekorowany festonami i rozetami. W niewielkim trójkątnym naczółku Grabie – herb Lipskich. Pierwszym występującym w kronikach właścicielem Chocza był Bartosz Werenborg. „W roku 1382, jak pisze Naruszewicz, w czasie zamieszek po śmierci króla Ludwika, Bartosz, starosta odolanowski zabrał tutaj dom niegdyś przez króla Kazimierza Wielkiego wymurowany, z którego zrobiwszy zameczek, osadził go swoimi ludźmi, sam potem po moście na rzece Prośnie ruszył na oblężenie Koźmina”.

Comments are closed.