You are here: Home > Miejscowości > Chrzanów

Chrzanów

Chrzanów jest miastem, które znajduje się w województwie małopolskim, nieopodal Krakowa. Miasto to wchodzi w skład tak zwanego Jaworznicko-Chrzanowskiego Okręgu Przemysłowego. Chrzanów jest miastem położonym nad rzeką Chechło, która jest lewym dopływem Wisły. Jak się okazuje, geograficznie miasto to znajduje się bezpośrednio na pograniczu Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej i Wyżyny Śląskiej. Dodatkowo przez miasto przebiega również płatny odcinek autostrady A4, który to łączy dwa miasta, a mianowicie Katowice i Kraków. W 2009 roku miasto posiadało prawie czterdzieści tysięcy mieszkańców. Obszar miasta jest bogaty w rudy metali takich jak cynk i ołów. Dodatkowo występują tutaj przede wszystkim wapienie, dolomity, margle, piaskowce, gliny i iły. Całe miasto okalają przede wszystkim bory sosnowe jak i również buczyny karpackie, które są doskonały miejscem do życia dla jeleni, danieli, dzików oraz łosi. W trzynastym wieku na teren dzisiejszego Chrzanowa napłynęła ludność zajmująca się przede wszystkim pasterstwem i hodowlą bydła. Nazywana ona była cabanami. Na terenie Chrzanowa dzisiaj licznie przebywają bardzo różne mniejszości narodowe, w tym przede wszystkim Romowie.

Comments are closed.