You are here: Home > Miejscowości > Ciechocinek

Ciechocinek

Ciechocinek jest zarówno miastem jak i gminą leżącą w województwie kujawsko-pomorskim. Przed reformą administracyjną należał bezpośrednio do województwa włocławskiego. Miasto to jest pięknie położone w Kotlinie Toruńskiej. Jest to jedno z niewielu miast, które to leży w dolinie Wisły, a dokładniej na lewym brzegu rzeki. Od wieków Ciechocinek był i nadal jest miastem przede wszystkim o charakterze uzdrowiskowym. To właśnie tutaj od wielu wieków zjeżdżali chorzy mieszkańcy naszego kraju, jak i również zagraniczni goście na kuracje lecznicze. Jak się okazuje, z tego to właśnie powodu w mieście tym praktycznie nie istnieje żaden przemysł. Można natomiast znaleźć tutaj szpitale uzdrowiskowe, wszelkiego rodzaju sanatoria, prewentorium, liczne ośrodki wypoczynkowe, tak zwane zakłady przyrodolecznicze, pijalnię wód mineralnych o działaniu leczniczym, wiele hoteli o bardzo różnym standardzie, restauracje, czy też nawet warzelnię soli. Miasto posiada również bardzo duże ilości terenów zielonych i parków, skwerów i wszelkiego rodzaju kwietników. Każdego roku do miasta przyjeżdża około stu tysięcy kuracjuszy i turystów. Głównym powodem uznania miasta za uzdrowiskowe były przede wszystkim wody lecznicze, wśród których można wymienić miedzy innymi chlorkowo-sodowe, bromkowe, jodkowe, żelaziste oraz borowe. Najczęściej w mieście można wyleczyć wszelkiego rodzaju choroby związane z narządem ruchu, zmianami reumatycznymi i zwyrodnieniowymi, ortopedyczno-urazowe, choroby typowo kobiece, układu oddechowego, nerwowego, jak i również choroby związane z układem krążenia.

Comments are closed.