You are here: Home > Miejscowości > Cieśle

Cieśle

Dwór piętrowy, z płytkim ryzalitem na osi zwieńczonym trójkątnie i murowanym gankiem wejścia niosącym balkon, nakryty dość niskim dachem czterospadowym, wzniesiony dla Chłapowskich prawdopodobnie w okresie międzywojennym. Obok zapewne stary dwór z około połowy XIX wieku, który po wybudowaniu nowej siedziby zaczął pełnić funkcję oficyny. Parterowy, z wystawką dachową zwieńczoną trójkątnie i drewnianym gankiem wejścia, z czasem powiększony o obszerne piętrowe skrzydło. Dwór i skrzydło nakryte dachami dwuspadowymi. Cieśle w XIX wieku były w rękach niemieckich. W 1881 roku właścicielem majątku był August Richta. Po pierwszej wojnie własność Chłapowskich, najpierw Tadeusza, a w 1939 roku zapewne jego syna Zygmunta. Zygmunt Chłapowski z Cieśli (ur. 1909), w czasie drugiej wojny żołnierz AK, a po wojnie żołnierz WiNu, został zakatowany przez UB w 1949 roku w trakcie przesłuchań. W 1938 Cieśle należały do Tadeusza Chłapowskiego. Majątek w 1926 roku liczył 485 hektarów.

Comments are closed.