You are here: Home > Miejscowości > Czersk

Czersk

Czersk jest miastem, które jest położone w południowej części województwa pomorskiego. Czersk jest stosunkowo młodym miastem, gdyż prawa miejskie otrzymało ono dopiero pierwszego lipca 1926 roku. Najbardziej znanymi zabytkami miasta są przede wszystkim cmentarz parafialny świętej Marii Magdaleny oraz kościół neogotycki św. Marii Magdaleny. Został on zbudowany w latach 1910-1913. Ma postać halową, trójnawową i zbudowany został na planie krzyża. Jego wieża posiada czterdzieści metrów wysokości. Głowna atrakcją jest przede wszystkim barokowy ołtarz Trójcy Świętej, który został zbudowany w 1611 roku. Do innych zabytków miasta można zaliczyć również i plebanię, jaka znajduje się bezpośrednio przy kościele, a która została wzniesiona w 1828 roku z cegły. Godny obejrzenia jest również i modernistyczny ratusz pochodzący z około 1926 roku. Posiada on cechy neogotyckie, do których zaliczyć można przede wszystkim wykusz. Wiele osób odwiedza również i zespół sądu grodzkiego, który został wzniesiony w latach 1911 – 1913. Do ważniejszych obiektów można zaliczyć również szkołę ewangelicką pochodzącą z lat 1896-1897. Miasto stanowi również ważny węzeł komunikacyjny. Jest to między innymi linia kolejowa z Tczewa do Kostrzyna nad Odrą oraz linia kolejowa z Laskowic Pomorskich do Bąka.

Comments are closed.