You are here: Home > Miejscowości > Darłowo

Darłowo

Darłowo jest jedną z nadmorskich miejscowości w północno-zachodniej Polsce. Znajduje się ono w województwie zachodniopomorskim i jest największym miastem powiatu sławieńskiego. Leży ono bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim, w dolinie rzek Wieprzy i Grabowej. Miasto to nie posiada zbyt wielu mieszkańców, gdyż w czerwcu 2009 roku liczyło ono zaledwie czternaście tysięcy trzydzieści siedem osób. Jak się okazuje miasto to znajduje się bezpośrednio na Pobrzeżu Koszalińskim i występuje na obszarze dwóch mezoregionów, czyli Wybrzeża Słowińskiego i Równiny Słupskiej. Jedną z zalet i jednocześnie największą wadą miasta jest jego rozdzielenie rzeką na dwie części – Darłówko i Racisław. Na obszarze miasta nadal prowadzone są jeszcze gospodarstwa rolne, które zajmują około siedemdziesięciu jeden procent całkowitej powierzchni miasta. Jeśli chodzi natomiast o lasy, to ich powierzchnia wynosi jedynie około dwóch procent całkowitego obszaru miasta. Miasto to nie posiada rozwiniętego przemysłu, a ludność miejscowa, albo dojeżdża do pracy do pobliskich miejscowości, albo też utrzymuje się bezpośrednio z turystyki. Jest to jedno z miejsc w Polsce, do którego bardzo chętnie przyjeżdżają przede wszystkim rodzinny z dziećmi.

Comments are closed.