You are here: Home > Miejscowości > Dęblin

Dęblin

Dęblin jest to zarówno miasto jak i gmina w województwie małopolskim. Leży on na ziemi stężyckiej, a dokładniej przy ujściu Wieprza do Wisły. Dęblin położony jest również w szerokiej dolinie rzecznej, która ma budowę terasową, a jedna z najstarszych teras położona jest około dwudziestu metrów nad zwierciadłem Wisły. W 2009 roku miasto liczyło prawie dwadzieścia tysięcy mieszkańców. Patrząc na mapę tego regionu łatwo można zauważyć, że niedaleko miasta znajduje się praktycznie jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce, czyli Puszcza Kozienicka. Znajdują się tam przede wszystkim bory sosnowe, dęby i graby. Oprócz tego drzewostan puszczy jest niezwykle urozmaicony i można w nim znaleźć również lasy mieszane, gdzie występuje jodła, brzoza, grab, świerk, osika i jesion. Puszcza obfituje również i w różnego rodzaju leśną zwierzynę, do której zaliczyć można głównie sarny, jelenie, dziki, lisy, borsuki, jak i również jastrzębie, cietrzewie i kruki. Okolice miasta to przede wszystkim różnego rodzaju lasy. Rejon miasta to przede wszystkim niezwykłe walory przyrodnicze, które doceniają zarówno turyści, przyrodnicy, jak i sami mieszkańcy. Pierwsze wzmianki na temat osady pochodzą z czternastego wieku.

Comments are closed.