You are here: Home > Miejscowości > Epizod Napoleona

Epizod Napoleona

Napoleon zamiast zwrócić Winną Górę prawowitemu właścicielowi, darował ją generałowi Henrykowi Dąbrowskiemu. Generał Henryk Dąbrowski (1755-1818), uczestnik powstania kościuszkowskiego, twórca Legionów, uczestnik wojen napoleońskich, jeden z najpopularniejszych polskich bohaterów narodowych, w Winnej Górze spędził swe ostatnie lata, tu zmarł i tu, w kościele św. Michała, został pochowany. Kolejnym właścicielem Winnej Góry był syn generała Bronisław Dąbrowski (1815-1880), więziony w Berlinie, uczestnik Wiosny Ludów. Wziął udział w bitwach pod Miłosławiem i Wrześnią, organizował pomoc dla powstania styczniowego. Najściślej z miejscowością związana była córka generała – Bogusława Mańkowska (1814-1890), żona Teodora Mańkowskiego, opiekunka emigrantów w Dreźnie w 1832 roku, pamiętnikarka. Pochowana została w Winnej Górze.

Comments are closed.