You are here: Home > Miejscowości > Przeprowadzki Gdynia

Przeprowadzki Gdynia

Gdynia jest jednym z miast, które posiadają prawa powiatu. Jest ona położona w północnej części Polski, bezpośrednio nad Zatoką Gdańską. Gdynia wchodzi razem z Gdańskiem i Sopotem w skład Trójmiasta.  Miasto to stosunkowo niedawno uzyskało prawa miejskie, gdyż było to dopiero dziesiątego lutego 1926 roku. W Gdyni znajduje się port morski, który to właśnie w dużej mierze przyczynił się do rozwoju tego właśnie miasta. Celem budowy portu było przede wszystkim zapewnienie naszemu krajowi bezpośredniego  dostępu do wszystkich morskich szlaków, wiodących w różne rejony Europy i Azji. Oczywiście w mieście tym znajdowała się również baza marynarki wojennej. Dzięki tym wszystkim działaniom, Gdynia, z małej wioseczki rybackiej bardzo szybko przekształciła się w doskonale prosperujące miasto, do którego to napływało coraz więcej ludności i potrzebne były do tego takie usługi jak przeprowadzki Gdynia. W grudniu 2009 roku liczba mieszkańców przekroczyła dwieście pięćdziesiąt tysięcy. Do Gdyni przyjeżdża również bardzo duża liczba turystów z całego świata i obecnie bardzo szybko rozwijają się tam również inne gałęzie przemysłu. Niestety od czasu wejścia do Unii Europejskiej rybacy cały czas narzekają na bardzo złe warunki i przepisy związane z połowami.

Comments are closed.