You are here: Home > Miejscowości > Goleniów

Goleniów

Goleniów jest miastem, które znajduje się w zachodniej części województwa  zachodniopomorskiego. Miasto to jest położone nad rzeką Iną i jest dużym ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym tego regionu. W 2009 roku Goleniów posiadał około dwudziestu trzech tysięcy mieszkańców. Jak się okazuje, praktycznie cały obszar Starego Miasta w Goleniowie został wpisany do rejestru zabytków. Wśród nich można wyróżnić kościół świętej Katarzyny, który posiada późnogotycki charakter i został on bezpośrednio zbudowany na fundamentach dawnego kościoła romańskiego. Ważnymi elementami miasta są także tak zwane obwarowania miejskie, do których zaliczyć można przede wszystkim Bramę Wolińską z piętnastego wieku, której wysokość sięga dwudziestu sześciu metrów, mury miejskie pochodzące z przełomu czternastego i piętnastego wieku oraz spichlerz położony nad rzeką Iną wzniesiony w osiemnastym wieku. Ważnym miejscem pod względem zabytkowym i historycznym jest również Kościół świętego Jerzego, który co prawda został zbudowany dopiero w dwudziestym wieku, jednak został on wzniesiony na fundamentach kościoła przedwojennego. Wielu turystów odwiedza również i ruiny kaplicy świętego Jerzego pochodzące z przełomu trzynastego i czternastego wieku.

Comments are closed.