You are here: Home > Miejscowości > Grajewo

Grajewo

Grajewo jest miastem i zarazem gminą, które jest położone w województwie podlaskim. Miasto to znajduje się nad rzeką Ełk i w 2008 roku posiadało około dwudziestu dwóch tysięcy mieszkańców. Geograficznie, Grajewo usytuowane jest na Wysoczyźnie Kolneńskiej, a dokładniej na pograniczu Mazur, Podlasia i Kurpiowszczyzny. Jak łatwo się można domyślić patrząc na mapę tego terenu, Grajewo znajduje się na terenie Zielonych Płuc Polski. Wielu turystów uważa, iż jest to idealny punkt na wszelkiego rodzaju wycieczki i wypady na teren Biebrzańskiego Parku Narodowego. Przeważa tam przede wszystkim działalność rolnicza, a użytki rolne wynoszą aż sześćdziesiąt jeden procent powierzchni całkowitej tego właśnie terenu. Użytki leśne zajmują jedynie trzy procent powierzchni miasta. Najważniejszymi i najbardziej znanymi zabytkami Grajewa są przede wszystkim drewniane domy z dziewiętnastego wieku, tak zwana klasycystyczna kaplica grobowa rodziny Wilczewskich na cmentarzu pochodzącym z 1839 roku, neogotycki kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej z 1882 roku oraz dzwonnica przykościelna z 1837 roku. Oczywiście w mieście można znaleźć jeszcze więcej zabytków pochodzących z osiemnastego i siedemnastego wieku. Jak się okazuje w mieście swoją działalność gospodarczą prowadzi około tysiąca dwustu przedsiębiorstw, firm handlowych, usługowych i produkcyjnych. Największą jednak rolę pełni przede wszystkim handel.

Comments are closed.