You are here: Home > Miejscowości > Historia Zimnowody

Historia Zimnowody

Zimnowoda występuje w dokumentach co najmniej od XIV wieku, kiedy to w latach 1 388-1400 toczyli między sobą spory Henryk, Krystyn, Andrzej, Piotr, Pasko Zimnowodzcy. W 1473 roku notowany jest Mikołaj Zimnowodzki. W drugiej połowie XVI wieku Zimnowoda należała do Gtogińskich, w XVII do Marszewskich, w XVIII do Rychłowskich, w XIX i aż do okresu międzywojennego do Mycielskich. Wśród nich szczególną pozycję zajmuje Teodor Mycielski (1804-1874), fundator pałacu w Zimnowodzie, żołnierz powstania listopadowego, uczestnik szarży pułku jazdy poznańskiej w bitwie pod Grochowem, odznaczony krzyżem Virtuti Militari, żołnierz Wiosny Ludów w 1848 roku, więzień pruski twierdzy szczecińskiej, jeden z twórców Bazaru Poznańskiego i protektorów Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jego dwaj synowie: Ignacy i Ludwik, wzięli udział w powstaniu styczniowym, w którym Ludwik poległ. Teodor Mycielski w 1822 roku otrzymał tytuł hrabiowski. Był ponadto postem do sejmu w Berlinie w 1847 roku. W roku 1849 został dożywotnim członkiem pruskiej Izby Panów. Teodor Mycielski był wnukiem Józefa Mycielskiego, wojewody inowrocławskiego, i synem Michała, starosty konińskiego. Po Teodorze Zimnowodę objął jego syn Alfred Mycielski. Od 1932 roku właścicielem majątku był Henryk Grocholski (ur. 1896), rozstrzelany przez Niemców na rynku w Gostyniu 21 października 1939 roku. W 1926 roku właścicielką Zimnowody była Maria Mycielska, a w roku 1932 Henryk Grocholski. Majątek w 1926 roku liczył 865 hektarów, miał gorzelnię i fabrykę płatków ziemniaczanych.

Comments are closed.