You are here: Home > Miejscowości > Historyczne Katowice

Historyczne Katowice

Katowice  –  miasto w lasach zagubione. Jeszcze niewiele ponad 150 lat temu na terenach, gdzie dzisiaj położone są Katowice, szumiały lasy, z rzadka przeplecione wioskami i osadami. O tej, jakże niedawnej, historii Katowice najlepiej świadczą aktualne nazwy dzielnic miast: Podlesie, Dąb, Dąbrówka. Ale nie tylko w nazwach zachowały się pamiątki po dawnej epoce. Na przekór wszelkim stereotypom to przemysłowe miasto pochwalić się może największą ilością lasów w Polsce.  Zajmują one aż trzynaście procent powierzchni miasta.  W chwili obecnej na terenie miasta Katowice znajdują się dwa rezerwaty leśne, dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe z przepięknym starodrzewami oraz kilkanaście malowniczych parków leśnych. Na ich terenie znajduje się aż 35 drzew uznanych za zabytki przyrody. Poprzecinane niezliczonymi alejkami, ścieżkami, z dziesiątkami oczek wodnych, powstałych w wyniku eksploatacji górniczej, pełne leśnej zwierzyny: saren, dzików, zajęcy, katowickie lasy są ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców miasta o każdej porze roku.

Comments are closed.