You are here: Home > Miejscowości > Firmy Katowice

Firmy Katowice

Katowice są kolejnym miastem zlokalizowanym w południowej Polsce, które to wchodzi w skład  województwa śląskiego. Jest to jeden z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Firmy Katowice, a liczba mieszkańców wynosi już ponad trzysta dziesięć tysięcy. Jedną z ciekawostek na temat historii miasta może być fakt, że w czasie od dziewiątego marca 1953 do dwudziestego grudnia 1956 miasto nosiło nazwę Stalinogród. Jeśli chodzi o geograficzne usytuowanie miasta, to leży ono na Wyżynie Katowickiej, która jest częścią znacznie większej Wyżyny Śląskiej. Miasto znajduje się bezpośrednio na dziale wodnym Wisły i Odry i jest naturalna granicą pomiędzy Śląskiem i Małopolską. Przez miasto przepływają rzeki Rawa i Kłodnica. Można tam znaleźć również wiele mniejszym rzeczek i cieków wodnych.  Jak łatwo można zauważyć nawet patrząc na topograficzną mapę tego terenu, Katowice posiadają niezwykle urozmaiconą rzeźbą terenu. Co prawda różnice w wysokościach względnych wynoszą zaledwie około stu metrów, jednak najwyższy punkt w mieście znajduje się na wysokości trzystu pięćdziesięciu dwóch metrów nad poziomem morza. Tak jak i większość miejscowości zlokalizowanych na Śląsku, tak i Katowice znajdują się w Niecce Śląsko-Krakowskiej.

Comments are closed.