You are here: Home > Miejscowości > Architekt wnętrz Konin

Architekt wnętrz Konin

Konin jest miastem leżącym w województwie wielkopolskim. Jest to miasto posiadające prawa powiatu i położone w Dolinie Konińskiej nad rzeką Wartą. Jeszcze przed reformą był on do 1998 roku stolicą województwa konińskiego. W 2009 miasta liczyło ponad osiemdziesiąt tysięcy mieszkańców. Konin jest również największym ośrodkiem przemysłowym tak zwanego Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. Głównym powodem powstania Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin, jest obecność bogatych złóż węgla brunatnego, które to znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta.  Elektrownia ta dostarcza jak się okazuje około ośmiu i pół procent wytwarzanej w naszym kraju energii elektrycznej. Jak się okazuje aż trzy spośród czterech elektrowni, które wchodzą w skład Zespołu położone są bezpośrednio na obszarze Konina. W Koninie również znajduje się jedyna w naszym kraju huta aluminium. Przetwórstwo aluminium jest niezwykle energochłonne, więc huta czerpie swoją energię głównie z pobliskiej elektrowni. W mieście znajduje się również i port rzeczny, jaki łączy miasto bezpośrednio z Morzem Bałtyckim. Miasto to leżało również kiedyś na szlaku bursztynowym i było ono ważnym ośrodkiem, w którym głównym zawodem był architekt wnętrz Konin.

Comments are closed.