You are here: Home >Archive for the ‘Miejscowości’ Category

Chomiąża

Dwór klasycystyczny, parterowy, z gankiem poprzedzonym okazałymi schodami. Nad gankiem obszerna wystawka. Zbudowany zapewne w połowie XIX wieku, jeszcze raz potwierdza, że dla Polaków zawsze najbliższy i najtrwalszy, przynajmniej od połowy XVIII wieku, był klasycyzm jako styl niemal ponadczasowy. Zrujnowany dom obecnie w gruntownym remoncie*. Ładny park uporządkowany. Chomiąża Szlachecka była w XIX wieku własnością […]

Kolejni właściciele

Kolejnymi właścicielami miejscowości byli między innymi Maciej z Chocza, student w 1429 roku Akademii Krakowskiej, oraz Stanisław z Chocza, starosta kaliski. Na początku XVI wieku za pośrednictwem jednego z Oleśnickich Chocz trafił w ręce Ostrorogów, a następnie Marczewskich, Trąmpczyńskich i Mycielskich. Szczególnie warto wspomnieć osobę Wojciecha Marczewskiego, który w 1555 roku przyjąwszy protestantyzm, pooddawał wszystkie […]

Chocz

Pałac infułatów w Choczu, nie będąc ośrodkiem dóbr, spełnia jednak „warunki” stawiane wiejskiej rezydencji. Zbudowany przez architekta Efraima Szregera dla księdza infułata Kazimierza Lipskiego w latach osiemdziesiątych XVIII wieku przy kolegiacie, która miała dla Lipskich charakter rodzinny, gdyż na ośmiu infułatów kolegiackich w Choczu siedmiu należało do tej rodziny. Ich też portrety znajdujemy w medalionach […]

Cieśle

Dwór piętrowy, z płytkim ryzalitem na osi zwieńczonym trójkątnie i murowanym gankiem wejścia niosącym balkon, nakryty dość niskim dachem czterospadowym, wzniesiony dla Chłapowskich prawdopodobnie w okresie międzywojennym. Obok zapewne stary dwór z około połowy XIX wieku, który po wybudowaniu nowej siedziby zaczął pełnić funkcję oficyny. Parterowy, z wystawką dachową zwieńczoną trójkątnie i drewnianym gankiem wejścia, […]

Zimnowoda

Wśród licznych w Wielkopolsce rezydencji zasłużonego rodu Mycielskich nie ma takich, które zasługiwałyby na miano brzydkich. Okazałe Pępowo, saskie Siedmiorogowo i francuska Zimnowoda to najpiękniejsze z nich. Pałac w Zimnowodzie zbudowany został zapewne w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XIX wieku na polecenie Teodora Myciel.skiego przez wziętego i bardzo zdolnego architekta tych czasów Stanisława Hebanowskiego. Hebanowski, […]

Iwonicz

Miasto Iwonicz jest bardzo malowniczo położone na terenie Beskidu Niskiego, w dolinie Iwonickiego Potoku. Znajduje się ono na wysokości jedynie czterystu dziesięciu metrów nad poziomem morza, jednak otoczone jest praktycznie ze wszystkich stron przez takie wzniesienia, jak Piekliska, Borowinowa, Glorieta, Wólecka, Żabia, Przedziwna, Winiarska i Ispak. Iwonicz – Zdrój pełnił kiedyś i poniekąd nadal pełni rolę uzdrowiska. Jest on znany przede wszystkim ze względu na liczne źródła lecznicze oraz solanki jodobromowe, które używa się zarówno do kąpieli jak i inhalacji. Na terenie miasta występują również wody siarczkowe [...]

Ełk

Najważniejszymi i najbardziej znanymi zabytkami Grajewa są przede wszystkim drewniane domy z dziewiętnastego wieku, tak zwana klasycystyczna kaplica grobowa rodziny Wilczewskich na cmentarzu pochodzącym z 1839 roku, neogotycki kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej z 1882 roku oraz dzwonnica przykościelna z 1837 roku. Oczywiście w mieście można znaleźć jeszcze więcej zabytków pochodzących z osiemnastego i siedemnastego wieku [...]

Sławkowo

Rynek, tego niespełna 40 tysięcznego miasta, urokliwy i pełen zabytkowych dziewiętnastowiecznych kamieniczek, lekko senna atmosfera w niczym nie przypominają innych miast śląskich, przywołując raczej na myśl dawne jarmarki z których Mikołów słynął w regionie i o których śpiewano przyśpiewki. Jednak dla Ślązaków Mikołów to przede wszystkim miasto Karola Miarki, miasto pierwszej polskiej, śląskiej drukarni [...]