You are here: Home > Miejscowości > Łęg

Łęg

Eklektyczny dwór powstał w 1904 roku z przebudowy i połączenia dwóch dawniejszych dworskich oficyn lub oficyny i dworu. Dzieła dokonał ówczesny właściciel Władysław Szczepkowski. Jest to rozległa, piętrowa budowla założona na rzucie litery L, nakryta dachami dwuspadowymi, z kolumnowym gankiem poprzedzającym wejście i niosącym taras pierwszego piętra. W połowie XIX wieku Łęg był własnością majora wojsk Królestwa Polskiego Szmytkowskiego. Potem wielokrotnie zmieniał właścicieli. Byli nimi Pajzderscy, Niemiec Finsterbusch, od 1904 roku Władysław Szczepkowski, a po pierwszej wojnie Olgierd Gordziatkowski i jego żona Wanda z Gordziatkowskich, którzy przenieśli się do Wielkopolski, straciwszy na skutek rewolucji bolszewickiej swój rodzinny majątek Kisielewicze w województwie mińskim. Tu urodził się w 1882 roku Nikodem Pajzderski, wybitny historyk sztuki, przed 1939 rokiem dyrektor Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu, zamordowany przez Niemców w 1940 roku. W roku 1939 właścicielem Łęgu był Olgierd Gordziatkowski. Majątek w 1926 roku liczył 1104 hektary i miał gorzelnię.

Comments are closed.