You are here: Home > Miejscowości > Mikołów

Mikołów

Mikołów – śląskie miasteczko z wiejskim klimatem. Jeżeli turysta, zwiedzający Śląsk, trafi przypadkiem do Mikołowa ( a nie wiodą tamtędy główne szlaki turystyczne), będzie miał nieodparte wrażenie, że zwiedza miasto usytuowane w zupełnie innym regionie kraju. Próżno szukać w nim tradycyjnych, śląskich osiedli, bloków z czerwonej cegły z charakterystycznymi podwórkami czy szybów kopalń. Rynek, tego niespełna 40 tysięcznego miasta, urokliwy i pełen zabytkowych dziewiętnastowiecznych kamieniczek, lekko senna atmosfera w niczym nie przypominają innych miast śląskich, przywołując raczej na myśl dawne jarmarki z których Mikołów słynął w regionie i o których śpiewano przyśpiewki. Jednak dla Ślązaków Mikołów to przede wszystkim miasto Karola Miarki, miasto pierwszej polskiej, śląskiej drukarni, miasto, które w dziewiętnastym wieku było niekłamaną kulturalną i intelektualną stolicą regionu. Dzisiaj Mikołów zatracił swój kulturotwórczy charakter na rzecz Katowic czy Bytomia, jednak w świadomości ślązaków będzie zawsze miastem o wyjątkowym znaczeniu.

Comments are closed.