You are here: Home > Miejscowości > Nazwa miejscowości

Nazwa miejscowości

Miejscowość wzięła nazwę od wcale nierzadkich w dawnej Polsce winnic, tu znajdujących się jeszcze w 1893 roku. Winnice, inaczej zwane Winogradami, zanikły w Polsce, dopiero gdy poprawa warunków komunikacyjnych pozwoliła Polakom pić wyprodukowane w cieplejszym klimacie i sprowadzane do kraju lepsze i mniej cierpkie wino węgierskie. W dokumentach Winna Góra, pod nazwą Vineus Mons, występuje od roku 1246, kiedy to książę Bolesław nadał ją biskupowi Boguchwałowi. W 1331 roku wieś spustoszyli Krzyżacy. W XVI wieku były tu dwie karczmy, a obowiązkiem jednego z karczmarzy było… roznoszenie listów. Kasata majątków kościelnych przeprowadzona przez rząd pruski po trzecim rozbiorze w 1796 roku odebrała miejscowość Kościołowi po pięciuset latach od jej nadania. Winna Góra stała się własnością skarbu pruskiego. W ten oto sposób wiek oświecenia, zanim zaowocował rewolucją francuską, a w konsekwencji przeszło sto lat późniejszą rewolucją 1917 roku, zanim zaowocował gilotyną, która królom ścinała głowy i obalała królestwa, walcząc z Tradycją, Bogiem i Kościołem, dał królom i cesarzom -swoim pierwszym, wiernym wyznawcom -argumenty, by odbierać Kościołowi jego dobra.

Comments are closed.