You are here: Home > Miejscowości > Nowy Sącz

Nowy Sącz

Nowy Sącz, jest jednym z polskich miast, które to posiada równocześnie prawa powiatu grodzkiego. Jest to miasto położone w województwie małopolskim. Nowy Sącz posiada prawie dziewięćdziesiąt tysięcy mieszkańców. Nowy Sącz jest bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym ziemi sądeckiej. Jest również doskonałym ośrodkiem turystycznym tego regionu. Jak się okazuje jest to jedno z najstarszych miast w Małopolsce. Z kronik historycznych wynika, że było ono założone ósmego listopada 1292 roku. Geograficznie Nowy Sącz znajduje się na dnie Kotliny Sądeckiej, w tak zwanych widłach rzek Dunajca i Kamienicy Nawojowskiej. Wysokość niektórych punktów miasta jest bardzo różnorodna i waha się od dwustu siedemdziesięciu dwóch metrów nad poziomem morza do czterystu siedemdziesięciu pięciu metrów nad poziomem morza. Takie to właśnie położenie daje pewnego rodzaju izolację miasta. Panuje tutaj swoisty mikroklimat, który to pozwala na uprawę swoistych rodzajów warzyw i owoców. Poza tym miasto leżało kiedyś na szlaku komunikacyjnym, który to przebiega na południe Europy. W takim wypadku miasto to znalazło najlepsze warunki do swojego rozwoju i wymiany handlowej. Wymiana ta była prowadzona nie tylko z naszymi bezpośrednimi sąsiadami, ale i również z Węgrami.

Comments are closed.