You are here: Home > Miejscowości > Pabianice

Pabianice

Pabianice są jednym z najbardziej znanych miast w okolicy Łodzi. Jak się okazuje, w niektórych przypadkach są one po prostu zapleczem mieszkaniowym dla samej Łodzi oraz miejscem intensywnego rozwoju inwestycyjnego tego regionu. Pabianice to jednocześnie miasto i gmina. Miasto to jest drugie co do liczby mieszkańców miejscowością w tak zwanej aglomeracji Łódzkiej i należy do Związku Miast Polskich. W 2009 roku posiadało ono siedemdziesiąt tysięcy mieszkańców. Pabianice są miastem, które jest geograficznie usytuowane na równinie. Najniższy punk znajdujący się w mieście leży bezpośrednio nad rzeką Dobrzynką. Jak się okazuje Pabianice posiadają aż pięćdziesiąt trzy procent terenów będących użytkami rolnymi i tylko dziewięć procent będących użytkami leśnymi. Niestety gleby jakie występują na tym obszarze nie należą do najżyźniejszych. Na terenie miasta znajduje się również kilka żwirowisk oraz odkrywek gliny zwałowej. Tego rodzaju tereny są wynikiem bezpośredniego położenia Pabianic w tak zwanej kredowej niecce łódzkiej, która jest wypełniona osadami lodowcowymi i aluwialnymi. Historia samej osady, jaka znajdowała się tuta przed założeniem miasta sięga dziesiątego i jedenastego wieku.

Comments are closed.