Giełda Kalisz

Kalisz należy do jednych z najstarszych miast w naszym kraju. W dawnych czasach był on po prostu stolicą Wielkopolski Wschodniej. Jak się okazuje jest to również i jeden z największych i najmocniej zurbanizowanych ośrodków w województwie wielkopolskim. Jest to również i siedziba diecezji kaliskiej. Kalisz jest położony na tak zwanej Wysoczyźnie Kaliskiej nad rzeką Prosną. Miasto to jest jednym z największych ośrodków kultury nie tylko w tym regionie, ale i również w całej Polsce. Tutaj to znajduje się między innymi filharmonia, teatry, muzea, galerie sztuki oraz odbywają się tutaj również liczne festiwale oraz giełda Kalisz. Jest to również jedno z nielicznych miast, w których to doskonale jest rozwinięty rynek medialny. Kalisz posiada różnorodne gazety, do tego również i lokalne radio i stację telewizyjną. Ciekawostką może być, że w Kaliszu urodził się między innymi prezydent II Rzeczypospolitej, czyli  Stanisław Wojciechowski. Archeolodzy i historycy dowiedli również, że Kalisz był bardzo ważnym miastem na trasie szklaku bursztynowego. Niektóre wzmianki na temat miasta sięgają już nawet drugiego wieku przed naszą erą. Dzisiejsze tereny Kalisza to przede wszystkim tereny rolnicze i brak jest tutaj większych kompleksów leśnych.

Architekt wnętrz Konin

Konin jest miastem leżącym w województwie wielkopolskim. Jest to miasto posiadające prawa powiatu i położone w Dolinie Konińskiej nad rzeką Wartą. Jeszcze przed reformą był on do 1998 roku stolicą województwa konińskiego. W 2009 miasta liczyło ponad osiemdziesiąt tysięcy mieszkańców. Konin jest również największym ośrodkiem przemysłowym tak zwanego Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. Głównym powodem powstania Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin, jest obecność bogatych złóż węgla brunatnego, które to znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta.  Elektrownia ta dostarcza jak się okazuje około ośmiu i pół procent wytwarzanej w naszym kraju energii elektrycznej. Jak się okazuje aż trzy spośród czterech elektrowni, które wchodzą w skład Zespołu położone są bezpośrednio na obszarze Konina. W Koninie również znajduje się jedyna w naszym kraju huta aluminium. Przetwórstwo aluminium jest niezwykle energochłonne, więc huta czerpie swoją energię głównie z pobliskiej elektrowni. W mieście znajduje się również i port rzeczny, jaki łączy miasto bezpośrednio z Morzem Bałtyckim. Miasto to leżało również kiedyś na szlaku bursztynowym i było ono ważnym ośrodkiem, w którym głównym zawodem był architekt wnętrz Konin.

Projektant wnętrz Lublin

Lublin należy do największych miast w Polsce wschodniej. Jest to również stolica województwa lubelskiego. Lublin jest drugim pod względem wielkości i zaludnienia miastem w Polsce i posiada ponad trzysta pięćdziesiąt tysięcy mieszkańców. Miasto to leży również na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą, która jest dopływem Wieprza. Przez miasto przepływa również inna rzeka, czyli Nędznica, która nazywana jest również i Krężniczanką. Jak można się dowiedzieć ze strony internetowej miasta, Lublin jest nie tylko członkiem Unii Metropolii Polskich, ale i również jednym z kandydatów do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku w kategorii projektant wnętrz Lublin. W mieście w 2012 roku odbędzie się także Europejska Konwencja Żonglerska. przepływająca przez miasto rzeka dzieli je na dwie zupełnie różne klimatycznie krainy. Pierwsza z nich posiada bardzo urozmaicony krajobraz, w którym można znaleźć głębokie doliny  i wąwozy lessowe. Na prawym brzegu rzeki krajobraz jest natomiast bardziej płaski i dużo mniej urozmaicony. Gleby są tutaj bardzo żyzne i w związku z tym istnieją tutaj doskonałe warunki do upraw i prowadzenia działalności rolniczej. Mieście można znaleźć przede wszystkim małe jednorodzinne domki jak i również bloki mieszkalne.

Firmy Katowice

Katowice są kolejnym miastem zlokalizowanym w południowej Polsce, które to wchodzi w skład  województwa śląskiego. Jest to jeden z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Firmy Katowice, a liczba mieszkańców wynosi już ponad trzysta dziesięć tysięcy. Jedną z ciekawostek na temat historii miasta może być fakt, że w czasie od dziewiątego marca 1953 do dwudziestego grudnia 1956 miasto nosiło nazwę Stalinogród. Jeśli chodzi o geograficzne usytuowanie miasta, to leży ono na Wyżynie Katowickiej, która jest częścią znacznie większej Wyżyny Śląskiej. Miasto znajduje się bezpośrednio na dziale wodnym Wisły i Odry i jest naturalna granicą pomiędzy Śląskiem i Małopolską. Przez miasto przepływają rzeki Rawa i Kłodnica. Można tam znaleźć również wiele mniejszym rzeczek i cieków wodnych.  Jak łatwo można zauważyć nawet patrząc na topograficzną mapę tego terenu, Katowice posiadają niezwykle urozmaiconą rzeźbą terenu. Co prawda różnice w wysokościach względnych wynoszą zaledwie około stu metrów, jednak najwyższy punkt w mieście znajduje się na wysokości trzystu pięćdziesięciu dwóch metrów nad poziomem morza. Tak jak i większość miejscowości zlokalizowanych na Śląsku, tak i Katowice znajdują się w Niecce Śląsko-Krakowskiej.

Meble Łódź

Łódź jest chyba jednym z najbardziej znanych miast centralnej Polski. Jest to miasto wojewódzkie znajdujące się w środkowej Polsce i usytuowane na tak zwanych Wzniesieniach Łódzkich. Łódź znajduje się bezpośrednio na tak zwanym dziale wodnym I rzędu Wisły i Odry. Miasto to jest dużym ośrodkiem akademickim i znajduje się w nim sześć uczelni państwowych oraz dwadzieścia uczelni i szkół wyższych prywatnych. Jest to również duży ośrodek kulturalny o znaczeniu ogólnopolskim. Miasto posiada również własny port lotniczy, który to jest zlokalizowany sześć kilometrów od samego centrum Łodzi. Port ten ma charakter międzynarodowy i nosi nazwę Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta. Miasto zamieszkiwało w 2009 roku ponad siedemset czterdzieści tysięcy mieszkańców. Łódź stara się o przyznanie jej tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. W Łodzi krzyżują się najważniejsze szlaki kolejowe z Warszawy i Koluszek, Torunia i Kutna, Poznania i Ostrowa Wielkopolskiego oraz liczne drogi krajowe wiodące z Gdańska i Torunia, z Konina, Wrocławia, Piotrkowa Trybunalskiego i Częstochowy oraz z Warszawy. W planach jest również budowa w odległości około dziesięciu kilometrów od miasta skrzyżowania transeuropejskich autostrad A1 i A2. W Łodzi niegdyś bardzo prężnie rozwijał się przemysł odzieżowy. Znane na całą Polskę były również meble Łódź. Dzisiaj natomiast wiele zakładów albo upadło, albo też nie wytrzymały one konkurencji.