Pabianice

Pabianice są jednym z najbardziej znanych miast w okolicy Łodzi. Jak się okazuje, w niektórych przypadkach są one po prostu zapleczem mieszkaniowym dla samej Łodzi oraz miejscem intensywnego rozwoju inwestycyjnego tego regionu. Pabianice to jednocześnie miasto i gmina. Miasto to jest drugie co do liczby mieszkańców miejscowością w tak zwanej aglomeracji Łódzkiej i należy do Związku Miast Polskich. W 2009 roku posiadało ono siedemdziesiąt tysięcy mieszkańców. Pabianice są miastem, które jest geograficznie usytuowane na równinie. Najniższy punk znajdujący się w mieście leży bezpośrednio nad rzeką Dobrzynką. Jak się okazuje Pabianice posiadają aż pięćdziesiąt trzy procent terenów będących użytkami rolnymi i tylko dziewięć procent będących użytkami leśnymi. Niestety gleby jakie występują na tym obszarze nie należą do najżyźniejszych. Na terenie miasta znajduje się również kilka żwirowisk oraz odkrywek gliny zwałowej. Tego rodzaju tereny są wynikiem bezpośredniego położenia Pabianic w tak zwanej kredowej niecce łódzkiej, która jest wypełniona osadami lodowcowymi i aluwialnymi. Historia samej osady, jaka znajdowała się tuta przed założeniem miasta sięga dziesiątego i jedenastego wieku.

Sosnowiec

Sosnowiec jest miastem, które znajduje się na południu Polski, w Zagłębiu Dąbrowskim. Istnieje również miasto o podobnej nazwie w centralnej Polsce niedaleko Łodzi. Według statystyk, sosnowiec jest najgęściej zaludnionym miastem Zagłębia Dąbrowskiego. Jest on położony bezpośrednio na Wyżynie Śląskiej, a pod względem geologicznym znajduje się on w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, który swoim zasięgiem obejmującym cały Górnośląski Okręg Przemysłowy oraz Rybnicki Okręg Węglowy. Na terenie miasta oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie można znaleźć takie rzeki i cieki wodne jak Czarna Przemsza,  Biała Przemsza, Brynica, Bobrek, Potok Zagórski i Jamki. Jeśli natomiast chodzi o zbiorniki wodne i jeziora to zaliczyć do nich można Balaton w Porąbce, Leśną w Kazimierzu Górniczym oraz Stawiki w Starym Sosnowcu. Nazwa miasta jest bezpośrednio związana z bardzo licznymi borami sosnowymi, jakie porastały te tereny przed 1830 rokiem. Później w większości zostały one wykarczowane. Pierwsze wzmianki o tym mieście pochodzą z dwunastego o trzynastego wieku.  W mieście tym odbył się również pierwszy w historii ? tak samo jak i w Warszawie- pochód pierwszomajowy. Miasto to również posiadało swój wkład w walkach powstańczych, a prawa miejskie otrzymało dopiero w 1902 roku, kiedy to liczyło już ponad sześćdziesiąt jeden tysięcy mieszkańców.

Wrocław

Wrocław jest to miasto, które zlokalizowane jest w południowo zachodniej Polsce i posiada prawa powiatu. Zgodnie z historycznymi przekazami jest to historyczna stolica Śląska. Wrocław jest miastem położonym na Nizinie Śląskiej, w tak zwanej Pradolinie Wrocławskiej, nad rzekami Bystrzycą, Oławą, Ślęzą i Widawą. Jak się okazuje miasto to jest centrum nie tylko aglomeracji wrocławskiej, ale i również jest to czwarte miasto w Polsce pod względem liczby ludności, która sięga sześciuset trzydziestu tysięcy. Wrocław jest również jednocześnie jednym z najstarszych miast w Polsce. Występują tutaj doskonałe warunki dla rolnictwa, gdyż najdłuższą termiczną porą roku jest tutaj lato. Wrocław to również jedno z niewielu miast w Polsce, które w ostatnim czasie stały się ośrodkami akademickimi i jednocześnie kulturalnymi. Znajduje się tutaj kilka uniwersytetów, szkół wyższych, jak i również politechnika. Poza tym jest to miasto bardzo atrakcyjne pod względem turystycznym. Przyjeżdżają tutaj nie tylko turyści krajowi, ale i również turyści zagraniczni. Miasto to promuje się na wiele różnych sposobów. Akcje skierowane do przyszłych studentów mają ich nakłonić do studiowania w tym właśnie mieście.

Nowy Sącz

Nowy Sącz, jest jednym z polskich miast, które to posiada równocześnie prawa powiatu grodzkiego. Jest to miasto położone w województwie małopolskim. Nowy Sącz posiada prawie dziewięćdziesiąt tysięcy mieszkańców. Nowy Sącz jest bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym ziemi sądeckiej. Jest również doskonałym ośrodkiem turystycznym tego regionu. Jak się okazuje jest to jedno z najstarszych miast w Małopolsce. Z kronik historycznych wynika, że było ono założone ósmego listopada 1292 roku. Geograficznie Nowy Sącz znajduje się na dnie Kotliny Sądeckiej, w tak zwanych widłach rzek Dunajca i Kamienicy Nawojowskiej. Wysokość niektórych punktów miasta jest bardzo różnorodna i waha się od dwustu siedemdziesięciu dwóch metrów nad poziomem morza do czterystu siedemdziesięciu pięciu metrów nad poziomem morza. Takie to właśnie położenie daje pewnego rodzaju izolację miasta. Panuje tutaj swoisty mikroklimat, który to pozwala na uprawę swoistych rodzajów warzyw i owoców. Poza tym miasto leżało kiedyś na szlaku komunikacyjnym, który to przebiega na południe Europy. W takim wypadku miasto to znalazło najlepsze warunki do swojego rozwoju i wymiany handlowej. Wymiana ta była prowadzona nie tylko z naszymi bezpośrednimi sąsiadami, ale i również z Węgrami.

Chrzanów

Chrzanów jest miastem, które znajduje się w województwie małopolskim, nieopodal Krakowa. Miasto to wchodzi w skład tak zwanego Jaworznicko-Chrzanowskiego Okręgu Przemysłowego. Chrzanów jest miastem położonym nad rzeką Chechło, która jest lewym dopływem Wisły. Jak się okazuje, geograficznie miasto to znajduje się bezpośrednio na pograniczu Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej i Wyżyny Śląskiej. Dodatkowo przez miasto przebiega również płatny odcinek autostrady A4, który to łączy dwa miasta, a mianowicie Katowice i Kraków. W 2009 roku miasto posiadało prawie czterdzieści tysięcy mieszkańców. Obszar miasta jest bogaty w rudy metali takich jak cynk i ołów. Dodatkowo występują tutaj przede wszystkim wapienie, dolomity, margle, piaskowce, gliny i iły. Całe miasto okalają przede wszystkim bory sosnowe jak i również buczyny karpackie, które są doskonały miejscem do życia dla jeleni, danieli, dzików oraz łosi. W trzynastym wieku na teren dzisiejszego Chrzanowa napłynęła ludność zajmująca się przede wszystkim pasterstwem i hodowlą bydła. Nazywana ona była cabanami. Na terenie Chrzanowa dzisiaj licznie przebywają bardzo różne mniejszości narodowe, w tym przede wszystkim Romowie.