Bydgoszcz

Bydgoszcz jest miejscowością położoną w północnej Polsce. Geograficznie miasto to znajduje się bezpośrednio na historycznych Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim.  Bydgoszcz jest również jednym z największych miast w Polsce, a liczba jej mieszkańców wynosiła w 2009 roku trzysta sześćdziesiąt tysięcy. Ponadto miasto to jest również dużym ośrodkiem zarówno gospodarczym, kulturalnym, akademickim, medycznym, wojskowym oraz sportowym jest to również bardzo ważny węzeł jednocześnie drogowy, kolejowy i dla żeglugi śródlądowej. Dodatkowo miasto to posiada również i międzynarodowy port lotniczy, jak i również port rzeczny. Tutaj łączą się także dwie bardzo ważne międzynarodowe śródlądowe drogi wodne, które jednocześnie spinają dorzecza Europy Zachodniej i Wschodniej. Bydgoszcz jest położona na ogromnej polanie leśnej i znajduje się tutaj bardzo duży park miejski, który jest równocześnie największym tego rodzaju terenem w Polsce. Teren miasta jest bardzo dobrze zurbanizowany, gdyż znajduje się tutaj siedziba bardzo wielu koncernów zarówno tych krajowych, jak i również tych zagranicznych. W 2005 roku powstał tutaj Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny i w 2009 roku wszedł on w skład Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Bogatynia

Bogatynia to dosyć znane miasto w południowo – zachodniej Polsce. Znajduje się ono w województwie dolnośląskim i jest położone na Obniżeniu Żytawsko – Zgorzeleckim, bezpośrednio nad potokiem Miedzianką. Założona ona została w dwunastym wieku i jest jednym z najstarszych miast tego właśnie regionu. W 2009 roku miasto to liczyło ponad siedemnaście tysięcy mieszkańców. Gmina, w której to znajduje się Bogatynia jest jednocześnie jedną z najbogatszych gmin w Polsce, gdyż na jej terenie występuje jednocześnie Kopalnia Węgla Brunatnego Turów oraz Elektrownia Turów. Obydwa przedsiębiorstwa zatrudniają jednocześnie około siedmiu tysięcy osób. Bogatynia znajduje się w Kotlinie Turoszowskiej, jaka zarówno od północy jak i południa otoczona jest niewielkimi wzniesieniami. Tak więc od północy jest to wyniosłość Działoszyńska, a od południa Graniczny Wierch. Jak się okazuje jednym z najniższych punktów, ale sztucznie utworzonym przez człowieka, jest kopalnia odkrywkowa PGE KWB Turów. Bogatynia jest położona nad potokiem Miedzianką, której dopływami są potok Jaśnica jak i również Czerwienica. Do nich uchodzą z kolei pomniejsze potoki. To właśnie te wszystkie potoki spowodowały w 2010 roku bardzo tragiczną w konsekwencjach powódź w Bogatyni.

Darłowo

Darłowo jest jedną z nadmorskich miejscowości w północno-zachodniej Polsce. Znajduje się ono w województwie zachodniopomorskim i jest największym miastem powiatu sławieńskiego. Leży ono bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim, w dolinie rzek Wieprzy i Grabowej. Miasto to nie posiada zbyt wielu mieszkańców, gdyż w czerwcu 2009 roku liczyło ono zaledwie czternaście tysięcy trzydzieści siedem osób. Jak się okazuje miasto to znajduje się bezpośrednio na Pobrzeżu Koszalińskim i występuje na obszarze dwóch mezoregionów, czyli Wybrzeża Słowińskiego i Równiny Słupskiej. Jedną z zalet i jednocześnie największą wadą miasta jest jego rozdzielenie rzeką na dwie części – Darłówko i Racisław. Na obszarze miasta nadal prowadzone są jeszcze gospodarstwa rolne, które zajmują około siedemdziesięciu jeden procent całkowitej powierzchni miasta. Jeśli chodzi natomiast o lasy, to ich powierzchnia wynosi jedynie około dwóch procent całkowitego obszaru miasta. Miasto to nie posiada rozwiniętego przemysłu, a ludność miejscowa, albo dojeżdża do pracy do pobliskich miejscowości, albo też utrzymuje się bezpośrednio z turystyki. Jest to jedno z miejsc w Polsce, do którego bardzo chętnie przyjeżdżają przede wszystkim rodzinny z dziećmi.

Elbląg

Elbląg jest jednym z miast, które leży w województwie warmińsko-mazurskim. Jak się okazuje jest to równocześnie jedno z najstarszych miast w Polsce. Zostało założone w 1237 roku. Prawa miejskie uzyskało ono w 1246 roku. W mieście tym znajdują się liczne i dosyć duże zakłady przemysłowe. Dla smakoszy piwa miasto to jest znane przede wszystkim z faktu, że znajduje się w nim Browar, który należy do Grupy Żywiec i ABB. Dla katolików jest to również siedziba diecezji elbląskiej. Historia Elbląga sięga zakonu krzyżackiego, który to właśnie był bezpośrednim założycielem tegoż miasta. W pobliżu Elbląga w dziewiątym wieku znajdowała się pruska osada handlowa o nazwie Truso. Elbląg, jako jedno z nielicznych miast w naszym kraju, przechodził w różne ręce. Najpierw było to panowanie krzyżackie, potem polskie, a na końcu szwedzkie i znowu polskie. Elbląg był również znanym portem handlowym, a w mieście bardzo dynamicznie rozwijał się przemysł. Powstały tutaj między innymi fabryka cygar oraz fabryka produkcyjna lokomotyw, która działała jeszcze do niedawna. Do drugiej wojny światowej miasto to było uznawane za jedno z najpiękniejszych miast w całej Europie. Niestety większość jego zabytków zostało zniszczonych przez działania wojenne.

Gorlice

Gorlice są miastem zlokalizowanym w  województwie małopolskim, a dokładniej w powiecie gorlickim. Jeszcze w roku 1998, czyli przed reformą administracyjną. Miasto to wchodziło w skład województwa nowosądeckiego. Gorlice są niezwykle pięknie położonym miastem, które to znajduje się bezpośrednio na północnej granicy Beskidu Niskiego. Liczne wzgórza, pagórki i malownicze krajobrazy sprawiają, że miasto to jest bardzo chętnie odwiedzane przez wszelkiego rodzaju turystów polskich i zagranicznych. W grudniu 2009 roku w mieście mieszkało około trzydziestu tysięcy mieszkańców. Nie jest to zatem liczba szczególnie imponująca. Założycielem miasta był Dersław Karwacjan i najprawdopodobniej miało to miejsce nie wcześniej jak w 1354 roku. Miasto to zostało założone u zbiegu rzek Ropy i Sękówki. Pierwsi osadnicy przybyli na te tereny z Łużyc. W mieście rozwijało się bardzo prężnie przede wszystkim rzemiosło i cały czas tworzyły się liczne cechy rzemieślnicze. Osadnicy ci mówili dialektem bardzo podobnym do czeskiego i niemieckiego i byli bardzo różnie traktowani przez Polaków. Dzisiaj Gorlice zachęcają do przyjazdów do tego miasta poprzez liczne hotele i oczywiście bardzo smaczne jedzenie i piękne krajobrazy.