Goleniów

Goleniów jest miastem, które znajduje się w zachodniej części województwa  zachodniopomorskiego. Miasto to jest położone nad rzeką Iną i jest dużym ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym tego regionu. W 2009 roku Goleniów posiadał około dwudziestu trzech tysięcy mieszkańców. Jak się okazuje, praktycznie cały obszar Starego Miasta w Goleniowie został wpisany do rejestru zabytków. Wśród nich można wyróżnić kościół świętej Katarzyny, który posiada późnogotycki charakter i został on bezpośrednio zbudowany na fundamentach dawnego kościoła romańskiego. Ważnymi elementami miasta są także tak zwane obwarowania miejskie, do których zaliczyć można przede wszystkim Bramę Wolińską z piętnastego wieku, której wysokość sięga dwudziestu sześciu metrów, mury miejskie pochodzące z przełomu czternastego i piętnastego wieku oraz spichlerz położony nad rzeką Iną wzniesiony w osiemnastym wieku. Ważnym miejscem pod względem zabytkowym i historycznym jest również Kościół świętego Jerzego, który co prawda został zbudowany dopiero w dwudziestym wieku, jednak został on wzniesiony na fundamentach kościoła przedwojennego. Wielu turystów odwiedza również i ruiny kaplicy świętego Jerzego pochodzące z przełomu trzynastego i czternastego wieku.

Grajewo

Grajewo jest miastem i zarazem gminą, które jest położone w województwie podlaskim. Miasto to znajduje się nad rzeką Ełk i w 2008 roku posiadało około dwudziestu dwóch tysięcy mieszkańców. Geograficznie, Grajewo usytuowane jest na Wysoczyźnie Kolneńskiej, a dokładniej na pograniczu Mazur, Podlasia i Kurpiowszczyzny. Jak łatwo się można domyślić patrząc na mapę tego terenu, Grajewo znajduje się na terenie Zielonych Płuc Polski. Wielu turystów uważa, iż jest to idealny punkt na wszelkiego rodzaju wycieczki i wypady na teren Biebrzańskiego Parku Narodowego. Przeważa tam przede wszystkim działalność rolnicza, a użytki rolne wynoszą aż sześćdziesiąt jeden procent powierzchni całkowitej tego właśnie terenu. Użytki leśne zajmują jedynie trzy procent powierzchni miasta. Najważniejszymi i najbardziej znanymi zabytkami Grajewa są przede wszystkim drewniane domy z dziewiętnastego wieku, tak zwana klasycystyczna kaplica grobowa rodziny Wilczewskich na cmentarzu pochodzącym z 1839 roku, neogotycki kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej z 1882 roku oraz dzwonnica przykościelna z 1837 roku. Oczywiście w mieście można znaleźć jeszcze więcej zabytków pochodzących z osiemnastego i siedemnastego wieku. Jak się okazuje w mieście swoją działalność gospodarczą prowadzi około tysiąca dwustu przedsiębiorstw, firm handlowych, usługowych i produkcyjnych. Największą jednak rolę pełni przede wszystkim handel.

Gryfice

Gryfice są miastem, które jest położone w północno – zachodniej Polsce w województwie zachodniopomorskim. Leży ono nad rzeką Regą. Miasto jest oddalone od Morza Bałtyckiego jedynie o dwadzieścia dwa kilometry. W grudniu 2009 roku posiadało prawie szesnaście tysięcy sześciuset mieszkańców. Gryfice to bardzo ważny ośrodek zarówno usługowo – przemysłowy, jak i również węzeł komunikacyjny. To tutaj właśnie zbiegają się trzy drogi wojewódzkie oraz linia kolejowa. Miasto posiada bardzo malownicze położenie na Równinie Gryfickiej, która należy do jednego z mezoregionów Pobrzeża Szczecińskiego. W mieście nie występuje zbyt duża ilość użytków rolnych, a ich całkowita powierzchnia wynosi około czterdziestu sześciu procent powierzchni miasta. Użytki leśne to zaledwie pięć procent  powierzchni. Ze względu na bliskie sąsiedztwo z morzem, klimat tego rejonu jest zbliżony nieco do klimatu morskiego. Poza tym występuje tutaj również i łagodniejsza zima oraz nieco chłodniejsze lato. W okolicach miasta występuje również wiele innego rodzaju rzek, które z tego terenu spływają bezpośrednio do Morza Bałtyckiego. Poza tym w samych Gryficach znajdują się trzy kanały, które to uchodzą do jednej z największych rzek tego regionu, czyli Regi.

Augustów

W Polsce mamy bardzo wiele miast, jednak najpiękniejszym z nich jest chyba Augustów. Pisano o nim wiersze, śpiewano piosenki i na jego temat powstało bardzo wiele legend. Miasto to leży w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim. W latach przed wielką reformą administracyjną miasto to leżało w granicach województwa suwalskiego. W zamierzchłych czasach, aż do wieku XVIII, tereny te zamieszkiwali Jaćwignowie. Zgodnie z legendą, Augustów powstał po pierwszej schadzce Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny. To właśnie dla uczczenia tego wydarzenia Zygmunt August założył w tym miejscu swoje miasto. Pierwsze zapisane notacje na temat tego miasta pochodzą z około 1496 roku. Są one związane bezpośrednio z pobieraniem opłat za przeprawy rzeczne. Dopiero w 1526 roku powstała w mieście karczma, której właścicielem był Jan Radziwiłł. Karczma powstała w doskonałym miejscu, gdyż na skrzyżowaniu szlaków handlowych prowadzących z Litwy i Białorusi do Prus oraz Warszawy i Krakowa. Prawdziwa osada powstała tutaj dopiero w 1550 roku, a prawa miejskie zostały jej nadane 17 maja 1557 roku. Dokonał tego właśnie Zygmunt August. Miasto było sukcesywnie niszczone w trakcie I i II wojny światowej.

Bełchatów

Bełchatów był kiedyś jednym z najważniejszych miast w okolicach Łodzi. Dzisiaj jest to zarówno miasto jak i gmina. W 2008 roku miasto to liczyło ponad sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnastu mieszkańców i zajmowało piąte miejsce w Polsce pod względem liczby ludności. Miasto to jest jednym z tak zwanych trzystu dwunastu miast, które należą do Związku Miast Polskich. Jednym z najsłynniejszych zabytków miasta jest przede wszystkim grób Stefana i Nelly Hellwigów, który to znajduje się  w Parku Olszewskich. Małżeństwo to było i jest nadal niezwykle znane na tym terenie. Sam Stefan Hellwig był uczestnikiem walk polsko – bolszewickich w 1920 roku i zginął on w Trzeszczanach pod Hrubieszowem w 1920 roku. Jego żona, Nelly Hellwig, była wolontariuszką medyczną podczas wojny. Gdy zginął jej mąż ona udała się na front i odszukała ciało męża. Gdy tylko przewiozła je do Warszawy, to popełniła samobójstwo. Oboje zostali pochowani w tym samym grobie, w parku przy dworku Olszewskich. Innym pomnikiem jest pomnik strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w tym mieście, którzy to byli bezpośrednio założycielami straży pożarnej w Bełchatowie. Pomnik Pamięci Bełchatowian został wzniesiony dla upamiętnienia ludzi, którzy walczyli w obronie Polski i miasta.