Bytom

Bytom należy do miast, które to posiadają prawa powiatu i jest ono położone w południowej Polsce, w województwie śląskim. Geograficznie i geologicznie leży ono na Wyżynie Śląskiej i znajduje się bezpośrednio w centrum konurbacji śląskiej. Jak się okazuje i jak można znaleźć w zapisach historycznych, Bytom posiada prawa miejskie od 1254 roku. Dzisiaj jest to przede wszystkim bardzo ważny lokalny ośrodek gospodarczy i kulturalny, a poza tym jest to również siedziba Opery Śląskiej, jak również Muzeum Górnośląskiego. Bytom należy również do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii Silesia, Związku Miast Polskich oraz Związku Powiatów Polskich. Jak widać więc władze miasta dbają bardzo by miasto stale się rozwijało. Bytom leży na średniej wysokości pomiędzy dwieście osiemdziesiąt a dwieście dziewięćdziesiąt metrów nad poziomem morza. Do niezaprzeczalnych walorów miasta należy oczywiście położenie w dolinie rzeki Bytomki, gdzie to znajduje się również i rezerwat Segiet. Miasto bogate jest w rudy cynku i żelaza, a ponadto w podłożu znajdują się również i dolomity, żwir i piaskowiec. Bytom to również i zagłębie górnicze. Wielu mieszkańców tego miasta jest właśnie górnikami.

Ciechocinek

Ciechocinek jest zarówno miastem jak i gminą leżącą w województwie kujawsko-pomorskim. Przed reformą administracyjną należał bezpośrednio do województwa włocławskiego. Miasto to jest pięknie położone w Kotlinie Toruńskiej. Jest to jedno z niewielu miast, które to leży w dolinie Wisły, a dokładniej na lewym brzegu rzeki. Od wieków Ciechocinek był i nadal jest miastem przede wszystkim o charakterze uzdrowiskowym. To właśnie tutaj od wielu wieków zjeżdżali chorzy mieszkańcy naszego kraju, jak i również zagraniczni goście na kuracje lecznicze. Jak się okazuje, z tego to właśnie powodu w mieście tym praktycznie nie istnieje żaden przemysł. Można natomiast znaleźć tutaj szpitale uzdrowiskowe, wszelkiego rodzaju sanatoria, prewentorium, liczne ośrodki wypoczynkowe, tak zwane zakłady przyrodolecznicze, pijalnię wód mineralnych o działaniu leczniczym, wiele hoteli o bardzo różnym standardzie, restauracje, czy też nawet warzelnię soli. Miasto posiada również bardzo duże ilości terenów zielonych i parków, skwerów i wszelkiego rodzaju kwietników. Każdego roku do miasta przyjeżdża około stu tysięcy kuracjuszy i turystów. Głównym powodem uznania miasta za uzdrowiskowe były przede wszystkim wody lecznicze, wśród których można wymienić miedzy innymi chlorkowo-sodowe, bromkowe, jodkowe, żelaziste oraz borowe. Najczęściej w mieście można wyleczyć wszelkiego rodzaju choroby związane z narządem ruchu, zmianami reumatycznymi i zwyrodnieniowymi, ortopedyczno-urazowe, choroby typowo kobiece, układu oddechowego, nerwowego, jak i również choroby związane z układem krążenia.

Śląski Bytom

Bytom – czyli  śląskie miasto z długą historią. Niewiele ze śląskich miast, w większości założonych na fali rozwoju przemysły w dziewiętnastym i dwudziestym wieku, może poszczycić się tradycją tak długą jak Bytom. Założone w 1254 roku miasto było w okresie średniowiecza siedzibą księstwa kozielsko-bytomskiego. Swój rozwój zawdzięczało lokalizacji na przecięciu szlaków handlowych oraz bogatym złożom srebra, cynku i ołowiu, których eksploatacja trwa nieprzerwanie od XIII wieku. Do dzisiaj miasto zachowało swój charakterystyczny średniowieczny układ urbanistyczny z rynkiem, prostopadle krzyżującymi się, kolistymi, wąskimi uliczkami, zaułkami. O długiej historii miasta świadczą niezbyt już liczne zabytki z tamtej epoki. Najcenniejszy z nich to, mieszczący się niedaleko rynku, gotycki kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XIII wieku, ze słynnym piętnastowiecznym obrazem Madonny Bytomskiej. O średniowiecznej historii miasta świadczą również nazwy ulic: Wałowa, Krawiecka, Murarska, Browarniana, nawiązujące do cechów rzemieślniczych.

Historyczne Katowice

Katowice  –  miasto w lasach zagubione. Jeszcze niewiele ponad 150 lat temu na terenach, gdzie dzisiaj położone są Katowice, szumiały lasy, z rzadka przeplecione wioskami i osadami. O tej, jakże niedawnej, historii Katowice najlepiej świadczą aktualne nazwy dzielnic miast: Podlesie, Dąb, Dąbrówka. Ale nie tylko w nazwach zachowały się pamiątki po dawnej epoce. Na przekór wszelkim stereotypom to przemysłowe miasto pochwalić się może największą ilością lasów w Polsce.  Zajmują one aż trzynaście procent powierzchni miasta.  W chwili obecnej na terenie miasta Katowice znajdują się dwa rezerwaty leśne, dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe z przepięknym starodrzewami oraz kilkanaście malowniczych parków leśnych. Na ich terenie znajduje się aż 35 drzew uznanych za zabytki przyrody. Poprzecinane niezliczonymi alejkami, ścieżkami, z dziesiątkami oczek wodnych, powstałych w wyniku eksploatacji górniczej, pełne leśnej zwierzyny: saren, dzików, zajęcy, katowickie lasy są ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców miasta o każdej porze roku.

Ruda Śląska

Ruda Śląska – miasto, w którym gubią się nawet najstarsi Ślązacy. Ruda Śląska to zlepek niewielkich, odrębnych osiedli przemysłowych, który, na mocy decyzji administracyjnej, powstał w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Mimo upływu dziesięcioleci miejscowość  nie nabrała typowego miejskiego charakteru, z wyraźnie zarysowanym centrum administracyjnym, czy kulturalnym. Każda z dzielnic, żyje własnym, niezależnym życiem. Jednak przemieszczając się po mieście ma się nieodparte uczucie „deja vu”. Miejsca, ludzie, krajobraz są do siebie podobne, niezależnie od tego czy jesteśmy w Kochłowicach, Halembie, Wirku. Ta sama przemysłowa zabudowa z przełomu wieków, przeplatana brzydkimi współczesnymi osiedlami, te same wieże kopalń, ci sami ludzie pieczołowicie kultywujący swoje tradycje. To właśnie mieszkańcy Rudy Śląskiej tworzą niepowtarzalny klimat miasta, nadając mu kulturowa odrębność i autonomię. Ich dialekt, zwyczaje, silne więzy rodzinne, wszystko to, co tworzy tradycję śląskich osiedli robotniczych, w Rudzie Śląskiej zachowało się w sposób niezmieniony od pokoleń.