You are here: Home > Miejscowości > Ruda Śląska

Ruda Śląska

Ruda Śląska – miasto, w którym gubią się nawet najstarsi Ślązacy. Ruda Śląska to zlepek niewielkich, odrębnych osiedli przemysłowych, który, na mocy decyzji administracyjnej, powstał w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Mimo upływu dziesięcioleci miejscowość  nie nabrała typowego miejskiego charakteru, z wyraźnie zarysowanym centrum administracyjnym, czy kulturalnym. Każda z dzielnic, żyje własnym, niezależnym życiem. Jednak przemieszczając się po mieście ma się nieodparte uczucie „deja vu”. Miejsca, ludzie, krajobraz są do siebie podobne, niezależnie od tego czy jesteśmy w Kochłowicach, Halembie, Wirku. Ta sama przemysłowa zabudowa z przełomu wieków, przeplatana brzydkimi współczesnymi osiedlami, te same wieże kopalń, ci sami ludzie pieczołowicie kultywujący swoje tradycje. To właśnie mieszkańcy Rudy Śląskiej tworzą niepowtarzalny klimat miasta, nadając mu kulturowa odrębność i autonomię. Ich dialekt, zwyczaje, silne więzy rodzinne, wszystko to, co tworzy tradycję śląskich osiedli robotniczych, w Rudzie Śląskiej zachowało się w sposób niezmieniony od pokoleń.

Comments are closed.