You are here: Home > Miejscowości > Śląski Bytom

Śląski Bytom

Bytom – czyli  śląskie miasto z długą historią. Niewiele ze śląskich miast, w większości założonych na fali rozwoju przemysły w dziewiętnastym i dwudziestym wieku, może poszczycić się tradycją tak długą jak Bytom. Założone w 1254 roku miasto było w okresie średniowiecza siedzibą księstwa kozielsko-bytomskiego. Swój rozwój zawdzięczało lokalizacji na przecięciu szlaków handlowych oraz bogatym złożom srebra, cynku i ołowiu, których eksploatacja trwa nieprzerwanie od XIII wieku. Do dzisiaj miasto zachowało swój charakterystyczny średniowieczny układ urbanistyczny z rynkiem, prostopadle krzyżującymi się, kolistymi, wąskimi uliczkami, zaułkami. O długiej historii miasta świadczą niezbyt już liczne zabytki z tamtej epoki. Najcenniejszy z nich to, mieszczący się niedaleko rynku, gotycki kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XIII wieku, ze słynnym piętnastowiecznym obrazem Madonny Bytomskiej. O średniowiecznej historii miasta świadczą również nazwy ulic: Wałowa, Krawiecka, Murarska, Browarniana, nawiązujące do cechów rzemieślniczych.

Comments are closed.