You are here: Home > Miejscowości > Sławków

Sławków

Sławków to miejsce historycznej bitwy zapisanej jako „bitwa pod Austerlitz”. Przybywamy do Sławkowa – miejsca historycznej bitwy pod Austerlitz, stoczonej dn. 2 XII 1805 r. między wojskami francuskimi Napoleona I a połączonymi armiami austriacką Franciszka I i rosyjską Aleksandra I. W bitwie tej Francuzi (50 tys. piechoty, 15 tys. kawalerii, 282 działa), dzięki sprytnemu manewrowi przeprowadzonemu przez Napoleona polegającemu na pozorowanym wycofaniu prawego skrzydła pokonali wojska przeciwnika – Austriaków i Rosjan liczące 67 tys. piechoty, 16 tys. kawalerii, 300 dział. Wynikało to jednocześnie z błędu dowodzenia cesarzy rosyjskiego Aleksandra  I i Franciszka I którzy polecili Kutuzowowi nie czekać na nadejście pomocniczych korpusów lecz stoczyć bitwę. Zwycięstwo Napoleona było oczywiste, a Aleksander I uciekł po bitwie zaś Franciszek I poprosił o rozejm. 26 XII 185 r. w pokoju w Preszburgu  (w Bratysławie) Austria utraciła Wenecję, Istrię i Dalmację na rzecz Francji oraz Tyrol. Na tym miejscu stoi teraz muzeum bitwy, z pawilonem gdzie w środku można zobaczyć makietę z polem bitwy i rozstawionymi na nim żołnierzami.

Comments are closed.