You are here: Home > Miejscowości > Sosnowiec

Sosnowiec

Sosnowiec jest miastem, które znajduje się na południu Polski, w Zagłębiu Dąbrowskim. Istnieje również miasto o podobnej nazwie w centralnej Polsce niedaleko Łodzi. Według statystyk, sosnowiec jest najgęściej zaludnionym miastem Zagłębia Dąbrowskiego. Jest on położony bezpośrednio na Wyżynie Śląskiej, a pod względem geologicznym znajduje się on w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, który swoim zasięgiem obejmującym cały Górnośląski Okręg Przemysłowy oraz Rybnicki Okręg Węglowy. Na terenie miasta oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie można znaleźć takie rzeki i cieki wodne jak Czarna Przemsza,  Biała Przemsza, Brynica, Bobrek, Potok Zagórski i Jamki. Jeśli natomiast chodzi o zbiorniki wodne i jeziora to zaliczyć do nich można Balaton w Porąbce, Leśną w Kazimierzu Górniczym oraz Stawiki w Starym Sosnowcu. Nazwa miasta jest bezpośrednio związana z bardzo licznymi borami sosnowymi, jakie porastały te tereny przed 1830 rokiem. Później w większości zostały one wykarczowane. Pierwsze wzmianki o tym mieście pochodzą z dwunastego o trzynastego wieku.  W mieście tym odbył się również pierwszy w historii ? tak samo jak i w Warszawie- pochód pierwszomajowy. Miasto to również posiadało swój wkład w walkach powstańczych, a prawa miejskie otrzymało dopiero w 1902 roku, kiedy to liczyło już ponad sześćdziesiąt jeden tysięcy mieszkańców.

Comments are closed.