You are here: Home > Miejscowości > Tychy

Tychy

Tychy – miasto, które wykorzystało swoją szansę. Pierwsze wzmianki o Tychach pojawiają się w źródłach piśmiennych już w piętnastym wieku. Od siedemnastego wieku działa w Tychach Browar Książęcy, od dziewiętnastego wieku kolej żelazna, fabryka celulozy i drugi z browarów – Browar Obywatelski. Jednak swoją prawdziwą szansę miasto otrzymało wraz z decyzją o zbudowaniu na okolicznych polach osiedla – sypialni dla pobliskich miast przemysłowych, głównie Katowic. Pierwsze osiedle oznaczone literką A powstało na początku lat pięćdziesiątych. Za nim budowano kolejne. Dzisiaj w Tychach mamy już cały alfabet, a miasto liczy prawie 150 tysięcy mieszkańców. Jednak ambicje miasta nie ograniczają się do roli sypialni regionu. W Tyskiej Strefie Ekonomicznej znalazło gościnę wiele firm o nowoczesnej technologii w tym wiele związanych z motoryzacją. Najbardziej znane to fabryka silników SUZUKI i Fiat, produkujący w Tychach samochody małolitrażowe. To dzięki Fiatowi Tychy nazywane są dzisiaj samochodową stolicą Polski. Sądząc po aspiracjach mieszkańców można śmiało założyć, że Tychy, na pewno, nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa.

Comments are closed.