You are here: Home > Miejscowości > Winna Góra

Winna Góra

Bardzo ładna, jedna z najładniejszych w Wielkopolsce rezydencji wiejskich, wzniesiona w 1910 roku w stylu polskim przez architekta Stanisława Boreckiego dla Henryka Mańkowskiego na miejscu klasycystycznego dworu z 1770 roku. Majestatyczna rezydencja, malowniczo usytuowana na niewielkim wzniesieniu na osi drogi prowadzącej ze Środy, nakryta wysokim łamanym polskim dachem, w którym ukryto mieszkalne piętro. Wrażenie monumentalności dworu, czy raczej pałacu, potęguje czterokolumnowy portyk wysunięty przed linię fasady. Strona ogrodowa otrzymała formę neobarokową. Więcej tu dekoracji i detalu architektonicznego ożywiającego elewację. Nawiązania do budownictwa rezydencjonalnego czasów saskich oraz epoki klasycyzmu to zjawisko charakterystyczne dla pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Pojawił się wtedy tak zwany styl krajowy, nazywany też kostiumem narodowym bądź polskim.

Comments are closed.