You are here: Home > Miejscowości > Właściciele majątku

Właściciele majątku

Po Bronisławie Dąbrowskim właścicielem majątku został Henryk Mańkowski (1872-1924), wnuk jego siostry Bogusławy Mańkowskiej, a syn Napoleona Ksawerego Mańkowskiego (1836-1888), posła do parlamentu Rzeszy, powstańca 1863 roku rannego pod Ignacewem. Henryk Mańkowski był jednym z najbardziej znanych numizmatyków i kolekcjonerów polskich. Jego zbiór numizmatyczny liczący dziesięć tysięcy monet był trzecim co do wielkości po zbiorach Hutten-Czapskich i Potockich. Kolekcjonował też inne polonica, między innymi pasy kontuszowe, a także pamiętniki z czasów napoleońskich. W roku 1917 zorganizował główne uroczystości krajowe z okazji setnej rocznicy śmierci generała Dąbrowskiego. W 1918 roku, za zgodą rządu pruskiego, bit własne monety do użytku w jego majątkach. Jego córka Maria była przełożoną polskiej prowincji sióstr Sacre Coeur. Następnym właścicielem Winnej Góry był Andrzej Mańkowski (1910-2001), syn Henryka. Synem Andrzeja jest mieszkający długie lata na emigracji, a od niedawna w Poznaniu Krzysztof Mańkowski, kolekcjoner poloniców i kawaler maltański. Za wielkie zasługi dla Kościoła Mańkowscy otrzymali od papieża Leona XIII tytuł hrabiowski. W roku 1939 właścicielem Winnej Góry był hr. Andrzej Mańkowski. Majątek w 1926 roku liczył wraz z folwarkami 2565 hektarów.

Comments are closed.