You are here: Home > Miejscowości > Wolsztyn

Wolsztyn

Zabytki są prawdziwą ozdobą każdego Polskiego miasta. Wolsztyn jest pięknym malowniczym miastem położonym w południowo- zachodniej części wielkopolski. Jest miejscem, do którego warto się udać w trakcie wakacyjnych podróży. Jeśli chodzi o zabytki Wolsztyna to warto zwrócić uwagę na kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Jest to najcenniejszy zabytek miasta, który został stworzony w stylu późno barokowym. Jego obecny kształt jest wynikiem remontów jakie przechodziła świątynia na przestrzeni lat. Jeśli chodzi o styl barokowy to charakterystyczne dla niego jest bogactwo i złoto, które w zasadzie spływa po każdym elemencie świątyni. Barok w przypadku kościołów miał na celu pokazanie potęgi Boga i Kościoła jako instytucji.  Innym miejscem również związanym z kościołem, do którego warto się udać jest klasztor pocysterski oraz opactwo ojców Cystersów. Jest to jedyny budynek, który przetrwał od wieku XVI. Obecnie pieczę nad nim sprawują Ojcowie Oblaci Maryi Niepokalanej. Tam, gdzie znajduje się zakon męski zawsze można liczyć na dobre słowo, wsparcie. Oczy natomiast można cieszyć pięknymi ogrodami, które zakonnicy uprawiają.

Comments are closed.