You are here: Home > Miejscowości > Wyciążkowo

Wyciążkowo

Bardzo ciekawy, bo niezwykle późny przykład dworu czy też pałacu klasycystycznego z około połowy XIX wieku, posiadający te cechy klasycyzmu, które były tak powszechne w budownictwie rezydencjonalnym Wielkopolski od lat dziewięćdziesiątych XVIII wieku, a więc prosty plan, dwie kondygnacje, ryzalit na osi zwieńczony trójkątnym frontonem, wysoki dach czterospadowy. Prostota i surowość, a jednocześnie pewna okazałość bryły dają temu dworowi wiele dostojeństwa należnego siedzibie zamożnego szlachcica. Być może na kształt bryły wpłynęło wykorzystanie przy XIX-wiecznej budowie murów znacznie starszej stojącej tu poprzednio budowli, sięgającej pierwszej połowy XVIII wieku.

Comments are closed.