You are here: Home > Miejscowości > Zimnowoda

Zimnowoda

Wśród licznych w Wielkopolsce rezydencji zasłużonego rodu Mycielskich nie ma takich, które zasługiwałyby na miano brzydkich. Okazałe Pępowo, saskie Siedmiorogowo i francuska Zimnowoda to najpiękniejsze z nich. Pałac w Zimnowodzie zbudowany został zapewne w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XIX wieku na polecenie Teodora Myciel.skiego przez wziętego i bardzo zdolnego architekta tych czasów Stanisława Hebanowskiego. Hebanowski, autor wspaniałego pałacu Łąckich w Posadowię oraz między innymi pałaców w Tarcach i Nowej Wsi koło Wronek, był gorącym propagatorem kostiumu francuskiego – stosowania wzorów czerpanych z architektury Francji XVI i XVII wieku. Kostium francuski w przeciwieństwie do kojarzonego już w tym czasie z kulturą niemiecką neogotyku miał wydźwięk narodowy. Nawiązywał do czasów chwały dawnej Polski, kiedy związki z Francją były szczególnie silne i żywe.

Comments are closed.